Cadastrare gratuită pentru 77 de localităţi mureșene

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel:
„77 de unități administrativ-teritoriale din județul Mureș au semnat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș. După cele două localități mureșene, Saschiz și Cucerdea, care au fost cadastrate în proporție de 100%, iată că facem un pas extrem de important pentru toți proprietarii din alte 77 de UAT-uri mureșene.
Vorbim de o sumă de peste 12 milioane de lei care este destinată înscrierii gratuite a proprietăților din județul Mureș în evidențele de cadastru și carte funciară. Așa cum știm, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară, iar pentru cele 77 de UAT-uri, orice persoană sau investitor va putea afla în câteva minute care este situația cadastral-juridică a oricărui teren dintr-o localitate.
Îi îndemn pe reprezentanții celor 77 de primării să formeze echipe serioase de lucru, care să respecte termenul de 60 de zile pentru încheierea contractelor de presări servicii.
Va fi nevoie de o muncă de echipă și prin implicarea tuturor factorilor să găsim soluțiile tehnice și juridice corecte pentru a se asigura înregistrarea sistematică a tuturor proprietăților.”