Caz de pestă porcină africană la mistreţ în Mureș: s-a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor

În urma confirmării unui caz de pestă porcină africană la mistreţi (PPA) în fondul de vânătoare 63 Târnăveni, prefectul județului Mureș, Mara Togănel a convocat astăzi ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) al judeţului Mures.

Deoarece zona afectată include localități din județele Mureș, Sibiu și Alba, în urma propunerii prefectului județului Mureș, ședința s-a derulat în sistem videoconferință cu reprezentanții CLCB din cele două județe care se confruntă cu această situație, Alba și Sibiu.

“Sâmbătă a fost confirmat de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală cazul de pestă porcină. Proba a fost recoltată de către DSVSA Mureș din rămășițele unui cadavru de mistreț, fiind urmate toate procedurile în vigoare. În această dimineață, am luat măsurile care se impun în astfel de cazuri împreună cu omologii noștri din județele Alba și Sibiu. Cred că s-a acționat unitar între cele trei județe, a fost prezentat şi aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariţiei pestei porcine la porcii domestici şi de combatere a acesteia la mistreţi în judeţul Mures. a declarat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Zona afectată reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul confirmat de pestă porcină africană la mistreţ și cuprinde zona infectată (rază de 8 km) și zona tampon (rază de 5 km).

Zona infectată cuprinde localitățile Deleni, Băgaciu, Botorca, Târnăveni, Adămuș, Cornești, Dâmbău, Seuca (din județul Mureș).

Zona tampon cuprinde localităţile Cuștelnic, Bobohalma, Gănești, Păucișoara, Subpădure, Hărănglab, Deaj, Abuș, Crăiești, Herepea (din judetul Mureș).

În zona definită ca afectată se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele măsuri:

  • În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire. Vânătoarea se realizează cu vânători autorizaţi, personal silvic, personal de vânătoare angajat şi cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat. Pentru a reduce riscul de difuzare a bolii, respectarea cerinţei de a vâna prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuire, este obligatorie pe întreg fondul de vânătoare, nu doar în zona definită ca afectată.
  • Organizarea oricărei partide de vânătoare se notifică la DSVSA Mures cu cel puţin 24 ore înainte, la adresa de e-mail office-mures@ansvsa.ro;
  • Se respectă în mod obligatoriu cerinţele minime de biosecuritate prevăzute de documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, si Ghidul de bune practici privind biosecuritatea in timpul vanatorii in contextul evolutiei pestei porcine africane.
  • Mistreţii vânaţi se testează atât virusologic, cât şi serologic, în proporţie de 100%.
  • Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinaţia carcaselor, conform prevederilor art. 15, alineatul (2), litera (c) din ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, cu modificările şi completările ulterioare:

–        în cazul în care acest examen se dovedeşte a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părţile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial;

–        în cazul unei carcase pozitive, acea carcasă împreună cu toate carcasele contaminate, aflate în momentul respectiv în acelaşi spaţiu de păstrare, se confiscă şi se neutralizează prin îngropare sau prin ardere in – situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

  • Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreţilor doar pentru momire în vederea împuşcării;
  • Se vor efectua inspecţii/patrulări zilnice de catre gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi. Se impune respectarea măsurilor de biosecuritate ca cerinţe obligatorii pentru căutarea cadavrelor şi prelevarea de probe. Se vor intocmi zilnic Rapoarte de inspectie al fondului de vanatoare de catre gestionari.
  • Se vor preleva probe de la toţi mistreţii găsiţi morţi sau bolnavi şi vor fi testaţi pentru PPA, inclusiv cei ucişi în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic şi serologic. Probele care trebuie recoltate constau în organe (amigdale, splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se foloseşte măduva osoasă) şi ser.
  • Recoltarea probelor de la mistreţii găsiţi morţi, ambalarea şi individualizarea probelor şi transportul lor spre DSVSA judeţeană se va face, în condiţii de biosecuritate, de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiţi sau, după caz, de medici veterinary.
  • Mijloacele de transport pentru mistreţii morţi şi cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziţie de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incineraţi/îngropaţi odată cu cadavrele/carcasele, transportul către groapa/gropile de incinerare asigurându-se cu mijloace etanşe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

Pentru exploataţiile de porci domestici din zona infectată s-a luat măsura de punere sub supraveghere oficială şi se aplică măsuri de restricţionare a mişcării animalelor.