Chestionar referitor la nevoile de investiții identificate în cadrul POR 2021-2027

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru gestionarea fondurilor europene destinate dezvoltării locale și regionale în perioada 2021-2027, a anunțat un instrument prin care cetățenii din Regiunea Centru sunt consultați în ce privește nevoile de investiții identificate în cadrul POR 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va gestiona, în calitate de Autoritate de Management, Programul Operațional Centru 2021-2027, primul program operațional cu priorități și alocări adaptate cu adevărat nevoilor regionale.

Prin intermediul POR Centru 2021-2027, procesul de dezvoltare regională început în 2007, derulat prin POR 2007-2013 și 2014-2020 și concretizat în proiecte a căror valoare depășește 1,5 miliarde de euro, în toate cele 6 județe ale Regiunii, va continua.

Noul program de finanțare se adresează cercetării, inovării, antreprenoriatului și digitalizării, dezvoltării urbane, protecției mediului, educației, patrimoniului cultural și turismului. Pregătirea noului Program a început în 2020 și i-a implicat pe toți actorii regionali cu responsabilități și interese în dezvoltarea Regiunii Centru în discuții privind prioritizarea domeniilor de investiții, bugetele necesare și tipurile de organizații ce urmează să fie sprijinite.

         

          Chestionar

POR Centru 2021-2027 este un program menit să sprijine dezvoltarea economico-socială a Regiunii Centru. În acest fel, pentru o conturare cât mai echilibrată a domeniilor de investiții, ADR Centru își propune să implice toți cetățenii Regiunii în procesul de elaborare a POR Centru și invită toate persoanele interesate să răspundă chestionarul disponibil pe link-ul EUSurvey – Chestionar (europa.eu).

Răspunsurile au caracter confidențial și vor sprijini ADR Centru în procesul de elaborare a acestui program.

Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute.

Termenul până la care se pot trimite răspunsuri: 27 septembrie 2021.