COMUNICAT DE PRESĂ

Instituția Prefectului Județul Mureș, în colaborare cu Asociația Secretarilor Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Mureș și Consiliul Județean Mureș a organizat astăzi evenimentul ”Abordări teoretice și practice ale administrației publice locale românești în preajma evenimentului Marii Uniri de la 1918.”

Discuțiile au abordat teme legate de evoluția controlului judecătoresc asupra administrației după Marea Unire, acte și fapte ale administrației din zona Mureș-Turda în vremurile Marii Uniri și unificarea legislației românești după Marea Unire.

Totodată, în cadrul evenimentului a fost prezentată o expoziție organizată de Biblioteca Județeană Mureș intitulată ”Activitatea funcționarilor din administrația publică reflectată în presa timpului.”

Prefectul județului Mircea Dușa, a deschis lucrările conferinței și le-a transmis secretarilor prezenți un mesaj de responsabilizare față de atribuțiile pe care le au în slujba comunității.

”Instituția secretarului a apărut în România sub influență europeană, mai precis în timpul revoluției franceze (1789-1799). Alături de primar, secretarul unității administrativ-teritoriale (comună, oraș, municipiu, județ) este una din cele mai vechi funcții din administrația publică locală. Ca și primarul, secretarul este al întregii colectivități locale, al unității administrativ- teritoriale și se află în serviciul acestora. Sub aspect legal, secretarul unității administrativ-teritoriale este cel mai vechi funcționar public din România postrevoluționară, a fost definit ca atare de Legea administrației publice locale, nr. 69/1992. În mod practic, secretarul a făcut parte din corpul funcționarilor publici cu mult timp înainte de crearea prin lege a acestui corp. Importanța funcției a impus ca, în Legea nr. 215/2001 secretarului să i se consacre o secțiune distinctă, iar atribuțiile principale stabilite acestuia să aibă legătură directă cu pregătirea lui profesională, axată pe profilul juridic,” a declarat Mircea Dușa.

Biroul de presă al Instituției Prefectului
Județul Mureș

GALERIE FOTO