COMUNICAT DE PRESĂ

În Cadrul şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş, care a avut loc astăzi (26 septembrie 2018) a fost adoptată Hotărârea nr. 8, privind iniţierea măsurilor specifice pentru organizarea acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza judeţului Mureş.

Colegiul Prefectural al Judeţului Mureş a hotărât iniţierea măsurilor specifice pentru organizarea acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza judeţului Mureş în perioada 29 octombrie 2018 – 2 noiembrie 2018, conform tematicii elaborate de Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor.

Prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a arătat că acţiunea are un caracter anual, urmăreşte verificarea stării tehnice şi funcţionale a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor, a digurilor longitudinale, de compartimentare şi de remuu.

Domnul Mircea Duşa a precizat că instituţiile desemnate prin Hotărârea nr. 8 a Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş, vor verifica starea tehnică şi funcţională a acumulărilor permanente mici a căror avariere pot pune în pericol localităţi, precum şi a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor. Mai mult decât atât, se vor verifica lucrările de regularizare a cursurile de apă în scopul evidenţierii punctelor critice de pe cursurile de apă.

La nivelul comitetelor locale se va controla existenţa stocurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi totodată verificarea la nivelul unităţilor administrativ teritoriale a modului în care au fost afişate în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei.

Instituţiile responsabile sunt: Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Unitatea de Administrare Mureş a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior, Direcţia Silvică Mureş şi Garda Forestieră Judeţeană Mureş.

De asemenea, Colegiul Prefectural al Judeţului Mureş a adoptat şi Hotărârea nr. 9/26 septembrie 2018, privind stabilirea unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.

Colegiul Prefectural al Judeţului Mureş a hotărât participarea instituţiilor membre în Colegiul Prefectural, conform competenţelor legale, la acţiunile specifice organizării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, la solicitarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş.

Pe ordinea de zi a reuniunii Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş au figurat două puncte: raportul de activitate al Clubului Sportiv „Mureşul” Tîrgu Mureş, prezentat de domnul Gheborean Dan Tudor (administrator al Clubului Sportiv „Mureşul”  Tg. Mureş  şi  prezentarea activităţii desfăşurate şi a planului de acţiuni al Casei de Cultură a Studenţilor Tîrgu Mureş, făcută de domnul  Gergely Simion (directorul Casei de Cultură a Studenţilor Tîrgu Mureş).

Biroul de Presă al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş