Rapoarte și studii

Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2017 aici
Raport privind activitatea Institutiei Prefectului – Judetul Mures in anul 2016 – este disponibil aici
Raport privind  starea generala economico-sociala a judetului Mures in anul 2016 – este disponibil aici
Sinteza – Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public – este disponibilă aici
Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 la nivelul Instituţiei Prefectului-Județul Mureş
Rapoarte centralizate de evaluare a implementarii Legii 544/2001
Rapoarte centralizate de evaluare a implementarii Legii 52/2003

Raport al Asociației Reality Check referitor la monitorizarea implementării Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate – este disponibil aici