Informare Negocieri Fonduri Europene 2021-2027

Informare privind continuarea consultărilor pentru stabilirea unui acord la nivel național și finalizarea negocierii fondurilor pentru următorii șapte ani

Conform unui comunicat oficial, ministrul Fondurilor Europene, alături de reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, au analizat trei teme de interes referitoare la finanțările 2021-2027, și anume:

  • Stadiul negocierii cu instituțiile europene
  • Arhitectura instituțională propusă
  • Alocările bugetare preconizate

Alocarea propusă României pentru implementarea Politicii de Coeziune este de peste 30 miliarde euro. Conform comunicatului oficial, pentru a crește impactul acestor fonduri asupra mediului economic și de afaceri, MFE urmărește să identifice nevoile naționale și să prioritizeze finanțările cu sprijinul structurilor asociative din acest domeniu.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre descentralizarea la nivelul regiunilor pentru a susține dezvoltarea locală.

Comunicatul arată că în viitoarea perioadă de programare este propus un program operațional în domeniul sănătății, delimitarea incluziunii sociale de programul dedicat capitalului uman, apariția Programului Operațional pentru Tranziție Echitabilă și implementarea unui program dedicat Transporturilor, gestionat de ministerul de resort.

Află mai multe detalii, AICI.

În atenția IMM – urilor

 Vă informăm că AM POR a modificat Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1,  Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT”.

Principala modificare vizează actualizarea alocării apelului de proiecte, ca urmare a hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019. Totodată, a fost actualizat cursul valutar pentru datele introduse în MYSMIS, privind alocarea apelului de proiecte.

O altă modificare prevede introducerea mențiunii potrivit căreia gradul de acoperire a alocării apelului de proiecte se calculează luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare.

Conform comunicatului oficial, modificarea nu afectează tratamentul egal al solicitanților la finanțare și a fost realizată cu scopul de a pregăti relansarea apelului de proiecte.

De altfel, ghidul specific pentru relansarea apelului de proiecte a parcurs deja etapa de consultare publică.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Sursa: http://www.inforegio.ro/ro/noutati-anunturi-si-comunicate/comunicate-2020/806-a-fost-aprobata-modificarea-ghidului-solicitantului-conditii-specifice-de-accesare-a-fondurilor-pentru-apelul-de-proiecte-nr-por-2017-1-1-1-c-1