Informare privind adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene a Mecanismului de Redresare și Reziliență

Consiliul a adoptat în 11 februarie 2021, regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, care constituie elementul central al planului de redresare al UE.

Mecanismul va pune la dispoziție granturi și împrumuturi în valoare de 672,5 miliarde euro pentru investiții publice și reforme în cele 27 de state membre, pentru a le ajuta pe acestea din urmă să facă față impactului pandemiei, pentru a promova tranziția verde și cea digitală și pentru a construi societăți reziliente și favorabile incluziunii.

Statele membre vor primi sprijin din partea mecanismului pe baza planurilor lor naționale de redresare și reziliență, care sunt în curs de pregătire.

Măsuri care beneficiază de sprijin și cerințe principale

În temeiul noului regulament, statele membre vor trebui să stabilească în planurile lor naționale de redresare și reziliență un pachet coerent de reforme și proiecte de investiții, care să vizeze șase domenii de politică de relevanță europeană:

  • tranziția verde
  • transformarea digitală
  • creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și ocuparea forței de muncă
  • coeziunea socială și teritorială
  • sănătatea și reziliența
  • politicile pentru generația următoare, copiii și tineretul, inclusiv educația și competențele

Sprijinul va fi corelat cu recomandările specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european, care identifică provocările principale pe care fiecare stat membru trebuie să le abordeze în vederea consolidării competitivității, precum și a coeziunii sociale și economice. Acesta va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale.

Unele dintre cerințele-cheie se referă la obiectivele ecologice și digitale ale UE. Cel puțin 37% din alocarea fiecărui plan trebuie să sprijine tranziția verde, iar cel puțin 20% trebuie să sprijine transformarea digitală. În plus, toate măsurile incluse în planurile statelor membre ar trebui să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, în scopul protejării obiectivelor de mediu ale UE.

Un aspect important este că statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că sunt instituite sisteme de control adecvate pentru a preveni, a depista și a corecta corupția, frauda și conflictele de interese.

Procesul de aprobare și finanțarea

Ca regulă generală, statele membre vor putea transmite Comisiei planurile lor de redresare și reziliență până la 30 aprilie. Apoi, în general, Comisia va avea la dispoziție până la două luni pentru a evalua planurile și, ulterior, Consiliul își va putea adopta decizia privind aprobarea finală a fiecărui plan în termen de patru săptămâni.

Pentru planurile aprobate în 2021, statele membre vor putea obține o prefinanțare de până la 13% din granturile și împrumuturile prevăzute în planurile lor. Restul fondurilor vor fi plătite în funcție de îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor convenite.

Cu toate acestea, pentru ca fondurile să devină disponibile, trebuie ca mai întâi decizia privind resursele proprii ale UE să fie ratificată în toate statele membre, deoarece decizia autorizează Comisia să împrumute de pe piețele de capital pentru a contracara consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19.