Achiziții publice

Program anual achiziții publice 2018 – este disponibil aici
Program anual achiziții publice 2017 – este disponibil aici
Centralizator achiziții publice 2017 – este disponibil aici
Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro
în anul 2017 este disponibil aici
Contractele cu valoare de peste 5000 de euro
  • Contract furnizare carburant – este disponibil aici
  • Contract relocare centrala telefonica – este disponibil aici
  • Contract servicii suport si asistenta tehnica gestiune documente – este disponibil aici
Încheierea unui sistem de ticketing pentru gestionarea fluxurilor de persoane, necesar pentru pasapoarte, permise de conducere şi înmatriculări
  • Anunţ publicitar – este disponibil aici
  • Caietul de sarcini – este disponibil aici
Încheierea unui contract de prestare de servicii de întreținere și curățenie în spațiile deținute de Instituția Prefectului – Județul Mureș
  • Anunț publicitar – este disponibil aici
  • Caiet de sarcini – este disponibil aici