Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52-2003

Rapoarte centralizate de evaluare a implementarii Legii 52/2003

2019 2018 2017

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș

2019 2018 2017