Componenţă Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenţă

Componenţă:

-prefectul judeţului Mureş

-inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al Judeţului Mureş

-preşedintele Consiliului Judeţean Mureş

-subprefectul judeţului Mureş

-primul adjunct al inspectorului șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș

-vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Mureş

-secretarul judeţului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş

-şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş

– inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „col. Sabin Motora” Mureş

-comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Tîrgu Mureș

-şeful UM 0952 Tîrgu Mureş, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

-şeful Direcţiei Județene de Informații Mureş

-şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureş

-comandantul Centrului Militar Judeţean Mureş

-comandantul Garnizoanei Tîrgu Mureș

-directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Mureș

-şeful Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş

-directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş

-directorul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş

-directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş

-directorul Direcţiei Silvice Mureş

-directorul Centrului de Operaţiuni Mureş-Sibiu

-directorul Filialei de Distribuţie a Energiei Electrice – Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA, Sucursala Mureş

-inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş

-inspectorul şef judeţean al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Mureş

-directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş

-președintele-directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș

– directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș se va desfăşura conform dispozițiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, ale Ordinului comun al ministrului mediului şi pădurilor și al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și a altor dispoziții legale în domeniu.