Un nou serviciu destinat cetăţenilor care depun cereri pentru eliberarea unui pașaport

Direcţia Generală de Pașapoarte a dezvoltat o aplicaţie prin care oferă posibilitatea cetăţeanului de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a pașaportului electronic.

Link-ul este disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Pașapoarte http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/, precum și pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureș, având ca și criterii de căutare numărul cererii sau ultimele 8 caractere din CNP și data depunerii cererii.

Având în vedere prevederile legale, dar și necesitatea informării cetăţeanului cu privire la posibilitatea verificării în timp real a statusului cererii de emitere a pașaportului electronic, Serviciul  Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Pașapoartelor Simple al judeţului Mureș emite cetăţeanului un tichet care conţine menţiuni privind:

– data primirii cererii;
– numele și prenumele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea pașaportului;
– data programată pentru eliberarea pașaportului;
– numele și prenumele persoanei împuternicite să ridice pașaportul, după caz;
– numărul cererii de emitere a pașaportului electronic – dacă solicitarea este de acest fel.

Această facilitate este o continuare a proiectului pentru programarea online a cetăţenilor în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor, utilizând adresa www.epasapoarte.ro, proiect implementat și de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Pașapoartelor Simple al județului Mureș începând cu data de 01.01.2018.

 ”Guvernul României are permanent în atenție reducerea birocrației. De aceea, în timp au fost luate o serie de măsuri care să ușureze eliberarea documentelor de către instituțiile statului la solicitarea cetățenilor. Și acest demers al Direcției Generale de Pașapoarte se înscrie în această notă de reducere a birocrației și de rezolvare cât mai promptă a cererilor provenite de la cetățeni”, a declarat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

Biroul de presă al Instituției Prefectului
Județul Mureș