ALEGERI EUROPARLAMENTARE ȘI LOCALE 2024

Biroul Electoral de Circumscripţie Județeană nr. 28 Mureş

Nume: Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureș
Adresă: Târgu-Mureș, Str. Primăriei, nr. 2, parter
Telefon: 0265.311.031
E-mail bj.mures@bec.ro
Program zilnic: 9.00 – 17.00
Președinte:
Locțiitor:
Membru Autoritatea  Electorală Permanentă:

BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Bulevardul Mărăști, 65-67, Sector1, București (ROMEXPO Pavilion C2)
Tel: 021 414 4530, 021 414 4419
E-mail: secretariat@bec.ro
Adresă web: bec.ro

În vederea depunerii şi înregistrării propunerilor de candidaturi pentru lista de consilieri pentru consiliul judeţean vă rugăm să aveţi în vedere prevederile Hotărârii B.E.C. nr. 7 din 02.04.2024. Referitor la ordinea documentelor şi a opisului ce va fi întocmit, vă propunem să depuneţi actele prevăzute de art. 1 alin (2) din Hotărârea B.E.C. nr. 7 pentru fiecare candidat în parte din listă, organizate după exemplul următor:

–  exemplarele originale ale listelor de candidaţi, urmate de copia actului de identitate a candidatului 1, exemplarul original al declaraţiei de acceptare a candidaturii pentru candidatul 1, exemplarul original al declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese pentru candidatul 1, exemplarul original al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, pentru candidatul 1), aşezate în această ordine pentru fiecare candidat în parte.


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084
Tel: 021.310.07.66, Fax: 021.310.13.87
E-mail: cabinetpresedinte@roaep.ro
Adresă web: roaep.ro.

 
 • PROCESE VERBALE
  • Procesul verbal din data de 09.06.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 08.06.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 07.06.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 06.06.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 05.06.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 31.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 30.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 29.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 28.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 27.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 24.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 23.05.2024 privind înlocuirea unor președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a unor locțiitori – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 22.05.2024 privind înlocuirea unor președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a unor locțiitori – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Procesul verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureş
  • Proces-verbal nr. 448 încheiat astăzi, 16 mai 2024, privind verificarea și avizarea machetelor buletinelor de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024 în județul Mureș pentru care au fost semnalate inadvertențe de către membrii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureș
  • Proces-verbal nr. 437 încheiat astăzi, 14 mai 2024 privind verificarea și avizarea machetelor buletinelor de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024 în județul Mureș, de către membrii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureș
  • Proces-verbal nr. 416 din 10.05.2024 privind tragerea la sorți a ordinii pe buletinele de vot pentru funcțiile de consilier județean și de președinte al Consiliului Județean Mureș
  • Proces-verbal nr. 414 din 09.05.2024 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 28 Mureș în etapa a treia cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice sau electorale, formațiunilor politice și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripția respectivă, altele decât cele cărora li s-au alocat reprezentanți în primele două etape
  • Proces-verbal nr. 122 din 19.04.2024 privind completarea Biroului electoral de circumscripție județeană nr. 28 Mureș cu reprezentanții partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și cu un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă
  • Proces-verbal nr. 401 din 08.05.2024 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean Mureș și de consilieri județeni pentru alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
  • Proces-verbal nr. 268 din 25.04.2024 privind consemnarea tragerii la sorți din data de 22.04.2024
  • Procesul verbal nr 1810 din 22.04.2024 privind desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Mureş
  • Proces verbal nr. 1 al BEJ
  • Procesul verbal nr 1675 din 15.04.2024 privind desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Mureş

TURUL 2 ALEGERI 23 IUNIE 2024 CHEȚANI

 •  Proces-verbal nr. 679 încheiat astăzi 17 iunie 2024 cu ocazia verificării și avizării machetei buletinelor de vot pentru organizarea unui nou tur de scrutin în data de 23 iunie 2024 pentru alegerea primarului comunei Chețani conform art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015
 • Proces-verbal de şedinţă încheiat în data de 17.06.2024


 • ORDINE ALE PREFECTULUI
  • OP nr.143 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Mureș și a numărului membrilor consiliilor locale comunale, orășenești și municipale din judeţul Mureş, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024
  • OP nr. 142 privind denumirea și numerotarea birourilor electorale de circumscripție
  • OP nr. 134 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie din judetul Mures
  • OP nr 132 privind stabilirea dimensiunii stampilelor pt alegerile Europarlamenatre si Locale 2024
  • OP nr. 115 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Mureș pentru alegerile locale din anul 2024