Acreditare jurnaliști

Pentru acreditarea jurnaliștilor vă rugăm să completați acest formular, să îl semnați și să îl transmiteți Instituției Prefectului Judeţul Mureş la adresa de e-mail: comunicate@prefecturamures.ro