Alte informaţii

Informații privind clasificarea sctructurilor de primire turistice și informații privind participarea autoritățiilor locale la manifestări expoziționale, pavilioane naționale la care participă în strainătate MAT – disponibil aici


Decizia nr. 967 din 10.01.2018 a șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art.33 alin. (4), lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – este disponibilă aici.


A n u n ţ
Cerere de ofertă pentru colectarea şi valorificarea autoturismelor aprobate pentru casare directă – este disponibilă aici

Cererea de ofertă se adresează operatorilor economici din județul Mureş care sunt autorizaţi să efectueze operaţii de tratare a vehiculelor scoase din uz, conform codului CAEN și a autorizațiilor eliberate de Agenția pentru Protecția Mediului Mureş.


PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL MUREȘ 2021 – 2025