Contracte de achizitii publice

Contractele cu valoare de peste 5000 de euro
 • 2021
  • Contracte furnizare carburant
  • Contracte de prestări de servicii de asistenţă şi suport software managementul documentelor – este diponibil aici
   • act adiţional – este disponibil aici
  • Contracte de curăţenie
   • Înmatriculări şi paşapoarte – sunt disponibile aici
   • Sediu – este disponibil aici
 •  2020
  • Contract furnizare carburant – este disponibil aici
   • act adiţional – este disponibil aici
  • Contracte de prestări de servicii de asistenţă şi suport software managementul documentelor – este diponibil aici
   • acte adiţionale – sunt disponibile aici
  • Contracte de curăţenie
   • Înmatriculări şi paşapoarte – sunt disponibile aici
   • Sediu – este disponibil aici
  • Contracte de prestări servicii pază şi protecţie la sediile serviciilor de înmatriculări şi paşapoarte –
  • Contract subsecvent de furnizare hârtie – este disponibil aici
 •  2019
  • Contract furnizare carburant – este disponibil aici
  • Contracte de închiriere Sistem Electronic de Dirijare şi Ordonare
   • Înmatriculări – este disonibil aici
   • Paşapoarte – este disponibil aici
  • Contracte de prestări de servicii de asistenţă şi suport software managementul documentelor – este diponibil aici
  • Contracte de curăţenie
   • Înmatriculări – este disponibil aici
   • Paşapoarte – este disponibil aici
   • Sediu
 •  2018
  • Contract furnizare carburant
   • ianuarie – aprilie – este disponibil aici
   • mai – decembrie – este disponibil aici
  • Contract prestari servicii de montare parchet laminat – este disponibil aici
 • 2017
  • Contract furnizare carburant – este disponibil aici
  • Contract relocare centrala telefonica – este disponibil aici
  • Contract servicii suport si asistenta tehnica gestiune documente – este disponibil aici

ANUNŢURI ACHIZIŢII PUBLICE
Încheierea unui sistem de ticketing pentru gestionarea fluxurilor de persoane, necesar pentru pasapoarte, permise de conducere şi înmatriculări
 • Anunţ publicitar – este disponibil aici
 • Caietul de sarcini – este disponibil aici
Încheierea unui contract de prestare de servicii de întreținere și curățenie în spațiile deținute de Instituția Prefectului – Județul Mureș
 • Anunț publicitar – este disponibil aici
 • Caiet de sarcini – este disponibil aici