Organigrama

Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş este disponibilă aici

LISTA cuprinzând Serviciile Publice Deconcentrate este disponibilă aici