Persoana responsabila Legea 544/2001


Pentru a solicita Instituției Prefectului Judeţul Mureş informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public,
BÂRLEAN BIANCA tel. 0265-261 261, int 29003;  
e-mail: informare@prefecturamures.ro

Program de funcţionare relaţii cu publicul:
Luni 08.00-16.00
Marţi 08.00-16.00
Miercuri 08.00-16.00
Joi 08.00-18.30
Vineri 08.00-14.00