Cod etica/deontologic/de conduita

Codul de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului- Județul Mureş – disponibil aici

Raport monitorizare etică aferent 2023