Programe și strategii

Planul de acţiuni 2019 – Program de Guvernare – este disponibil aici
Strategia Institutiei Prefectului – Judetul Mures 2017-2018 – este disponibilă aici
Planul de acțiuni 2018 – Program de Guvernare – este disponibil aici
Programul de dezvoltare a controlului intern managerial la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul Mures, in anul 2018 – este disponibil aici
Planul de actiuni pentru semestrul II al anului 2017 – este disponibil aici