Programe și strategii

  • Strategia Institutiei Prefectului – Judetul Mures 2021-2024 – este disponibilă aici
  • Strategia Institutiei Prefectului – Judetul Mures 2017-2018 – este disponibilă aici

  • Program de dezvoltare a controlului intern managerial la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul Mures, in

  • Planul de acţiuni 2022 – Program de Guvernare – este disponibil aici
    • Stadiul de implementare la data de 31.12.2022 – este disponibil aici
  • Planul de acţiuni 2021 – Program de Guvernare – este disponibil aici
  • Planul de acţiuni 2020 – Program de Guvernare – este disponibil aici