Buget

Buget pe surse financiare
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară):

 

Anul 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2017
 III VI  IX XII
Anul 2016
III VI IX XII
Situaţia drepturilor salariale:
Anul 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2019
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2017
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Anul 2016
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative: