Rapoarte

Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2021 – este disponibil aici

Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2020 – este disponibil aici

Raport privind starea generală economică-socială a judeţului Mureş în anul 2018 – sinteză – este disponibil aici

Raport privind implementarea planului de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 – este disponibil aici

Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2018 – este disponibil aici

Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2017 – este disponibil aici

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului – Judetul Mures in anul 2016 – este disponibil aici

Raport privind  starea generala economico-sociala a judetului Mures in anul 2016 – este disponibil aici

Sinteza – Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public – este disponibilă aici