Rapoarte

Rapoarte de activitate a Instituției Prefectului – Județul Mureș

 • Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2022  format .pdf
 • Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2021  formart .pdf
 • Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2020  format .pdf
 • Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2018  format .pdf
 • Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2017  format .pdf
 • Raportul de activitate al IP-JM pe anul 2016  format .pdf

Alte rapoarte

 • Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor, desfășurată în anul 2023 format .pdf
 • Raport privind starea generală economică-socială a judeţului Mureş în anul 2018 – sinteză  format .pdf
 • Raport privind implementarea planului de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020  format .pdf
 • Raport privind  starea generala economico-sociala a judetului Mures in anul 2016  format .pdf
 • Sinteza – Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public – este disponibilă format .pdf