Raportul narativ ref la stadiul implementarilor masurilor prevazute in SNA/Planul de integritate

Raport pe anul 2021, cu privire la stadiul implimentării la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș a Planului de Integritate al M.A.I., aprobat prin O.M.A.I. nr. 72/2017 – disponibil aici