Protecția datelor cu caracter personal

Structura responsabilă pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal
la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Mureş

Cozma Cristian
permise@prefecturamures.ro
tel./ fax – 0265/250775

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Mureş

Călugăr Cornel
pasapoarte@prefecturamures.ro
tel./ fax – 0265/265494

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş

Bold Ioana – Gabriela
ioana.bold@prefecturamures.ro
Pop Sever
sever.pop@prefecturamures.ro
Bârlean Bianca
bianca.barlean@prefecturamures.ro

tel. 0265/263211
fax 0265/260380; 0265/264814

Legea nr. 129 din 2018 – pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (publicată în Monitorul Oficial nr. 503 din 2018) şi regulamentul general privind protecţia datelor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ( www.dataprotection.ro )

  1. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Mures este disponibil aici.
  2. Nota de informare apostila este disponibilă aici.
  3. Nota de informare acces punct control este disponibilă aici.
  4. Nota de informare Compartiment Informare, Relații Publice este disponibilă aici.
  5. Nota de informare liste președinți și locțiitori este disponibilă aici.
  6. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă aici.
  7. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici.
  8. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă aici
  9. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării sunt disponibile aici