Protecția datelor cu caracter personal

Responsabilul desemnat în instituția prefectului pentru protecția datelor cu caracter personal este:
Angela Moldovan
Adresa de e-mail: angela.moldovan@prefecturamures.ro
Telefon: 0265/261261
Fax: 0265/260380, 0265/264814

Legea nr. 190 din 18.07.2018 – privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliiului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţia a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Legea nr. 129 din 2018 – pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (publicată în Monitorul Oficial nr. 503 din 2018) şi regulamentul general privind protecţia datelor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ( www.dataprotection.ro )

  1. Nota de informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Mures – este disponibila aici
  2. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Mures este disponibil aici.
  3. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă in format editabil si in format pdf .
  4. Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare este disponibilă in format editabil. si in format pdf
  5. Cererea pentru exercitarea dreptului de stergere este disponibilă in format editabil si in format pdf
  6. Cererea pentru exercitarea dreptului de restrictionare la prelucrare in format editabil si in format pdf
  7. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă in format editabil si in format pdf
  8. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării sunt disponibile aici