Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
Informații CJSU
Componența CJSU Mureş – este disponibilă aici
Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea CJSU Mureş – este disponibil aici
Extras Plan de Apărare 2013 este disponibil aici
Situaţia asigurării serviciilor de dezăpezire – sunt disponibile aici
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.