Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Informații CJSU

Componența CJSU Mureş – este disponibilă aici
Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea CJSU Mureş – este disponibil aici
Ordin Prefect nr. 89 din 12.03.2020 – măsuri coronavirus este disponibil aici

Extras Plan de Apărare

  • Coperta – este disponibil aici
  • Cuprins – este disponibil aici – este disponibil aici
  • Memoriu de prezentare judeţ – este disponibil aici
  • Măsuri preventive – este disponibil aici
  • Praguri de precipitaţii – este disponibil aici
  • Semnificaţie coduri – este disponibil aici

Situaţia asigurării serviciilor de dezăpezire – sunt disponibile aici


Informații utile:

.