Lista persoanelor de conducere

 Prefect:
Mara-Cristina TOGĂNEL
CV
 Atribuțiile prefectului
Agenda de lucru a prefectului
E-mail: prefect@prefecturamures.ro

.

 Subprefect:
Nicolae-Florin PĂLĂȘAN
Subprefect:
NAGY Zsigmond
CV CV
 Atribuțiile subprefectului  Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a
subprefectului
Agenda de lucru a subprefectului
E-mail: subprefect.palasan@prefecturamures.ro E-mail: subprefect@prefecturamures.ro
Secretar General:
CV
 Atribuțiile secretarului general
Declarație de avere
Declarație de interese
E-mail: