Conducere

 Prefect: Mara-Cristina TOGĂNEL
CV
 Atribuțiile prefectului
Agenda de lucru a prefectului
E-mail: prefect@prefecturamures.ro

.

 Subprefect: Nicolae-Florin PĂLĂȘAN Subprefect: NAGY Zsigmond
CV CV
 Atribuțiile subprefectului  Atribuțiile subprefectului
Agenda de lucru a subprefectului Agenda de lucru a subprefectului
E-mail: subprefect.palasan@prefecturamures.ro E-mail: subprefect@prefecturamures.ro
Secretar General: Cristina-Elena CORMOS
CV
 Atribuțiile secretarului general
E-mail: secretargeneral@prefecturamures.ro