Declaratia privind asumarea unei agende de integritate institutionala

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională a Instituției Prefectului – Județul Mureș – disponibil aici