Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

Ordinul nr. 54 din 21.02.2018 – privind Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale, considerate abateri disciplinare, constituită prin Ordinul prefectului nr. 151/2013 şi modificată prin Ordinul prefectului nr.19/14.01.2014, prin Ordinul prefectului nr. 145/30.04.2014 respectiv prin Ordinul prefectului nr. 300/2015 este disponibil aici