Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

În vederea sprijinirii Comisiei judeţene de fond funciar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, componenţa Colectivului de lucru, care asigură şi activitatea de secretariat, este următoarea:

 • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, coordonatorul Colectivului de lucru de pe lângă Comisia judeţeană de fond funciar;
 • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;
 • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;
 • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;
 • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;
 • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;
 • Consilier, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş;
 • Inginer, Direcţia Silvică Mureş;
 • Consilier, Direcţia pentru Agricultură Mureş;
 • Consilier, Garda Forestieră Judeţeană Mureş;
 • Angajat, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş;
 • Angajat, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş;