Colegiul prefectural

Regulamentul de funcţoinare a Colegiului prefectural al judeţului Mureş – este disponibil aici