Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Componenţa Comisiei de delimitare cadastrală a limitelor hotarului administrativ dintre Municipiul Reghin şi Comuna Suseni

  • Consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş – preşedinte
  • Viceprimarul Municipiului Reghin
  • Secretarul Municipiului Reghin
  • Primarul Comunei Suseni
  • Secretarul Comunei Suseni
  • Reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş
  • Reprezentantul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin
  • Reprezentantul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Suseni