Comisia de dialog social

Componenţă:

 • prefectul judeţului Mureş;
 • subprefectul judeţului Mureş;
 • preşedintele Consiliului Judeţean Mureş;
 • directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş;
 • inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş;
 • directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Mureş;
 • preşedintele – directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş;
 • directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş;
 • inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş;
 • şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş;
 • directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş;
 • directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş;
 • directorul executiv al Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Tg. Mureş;
 • reprezentantul Blocului Naţional Sindical – BNS, Filiala Mureş;
 • preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale CNS Cartel ALFA– Filiala Mureş;
 • preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România „Frăţia” CNSLR Frăţia– Filiala Mureş;
 • preşedintele Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România CSDR – Filiala Mureş;
 • preşedintele Confederaţiei Sindicale Naţionale CSN Meridian – Filiala Mureş;
 • preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România UGIR – Filiala Mureş;
 • preşedintele Patronatului Naţional Român -Filiala Mureş – CPNR;
 • Prim-Vicepreședintele Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România / Președintele Federaţiei Patronatelor IMM Regiunea Centru/ PIMM Judeţul Mureş

-reprezentantul Confederaţiei Patronale – CP „Concordia”;

-reprezentantul Confederaţiei Patronale din Industrie, Agricultură, Construcţii, şi Servicii din România „CONPIROM”;

Activitatea Comisiei de dialog social se va desfăşura conform Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice locale, prevăzut în Anexa nr. 4 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a Regulamentului propriu.