Comisia de disciplină

Comisia de disciplină din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş

Temeiul legal:

  • H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

Costituirea comisiei: Ordinul Prefectului – Judeţul Mureş nr. 43/04.02.2015

Activitatea comisiei de disciplină:

Anul sesizări înregistrate sesizări soluţionate sesizări în curs de soluţionare
2017 3 1 2
2016 0 5 0
2015 5 0 5