Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

În baza art. 7 din Hotărârea Guvernului României nr. 1214/2009, prefectul judeţului Mureş dispune constituirea şi convocarea comisiei de evaluare pentru întocmirea Fişei de evaluare, conform Anexei nr. 4 şi a Decontului pentru plata despăgubirilor, conform Anexei nr. 5.

Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor este constituită din:

  • reprezentantul Direcției Sanitare Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș
  • reprezentantul Oficiului Judeţean pentru Zootehnie Mureş
  • reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, desemnat de prefect;
  • reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta.

Convocarea comisiei de evaluare se face de către prefect la solicitarea scrisă a Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș.

La propunerea reprezentantului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, comisia de evaluare analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, şi de valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele sau produsele în cauză conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei, cu amendamentele ulterioare.

Membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de înlocuire a animalului şi de respectarea legislaţiei în vigoare.