Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Sedinte

Componenţă:

 • Prefect, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş – preşedinte al Comisiei de monitorizare
 • Subprefect, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş – vicepreşedinte al Comisiei de monitorizare
 • Director Cancelaria Prefectului – membru
 • Şef serviciu, Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă – membru
 • Şef serviciu, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii şi administrativ – membru
 • Şef serviciu, Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ – membru
 • Şef serviciu, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa si Eliberarea Paşapoartelor Simple Mureş – membru
 • Şef serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Mureş – membru
 • Şef Corpul de control al prefectului – membru
 • Consilier, Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă – înlocuitor al secretarului
 • Consilier, Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă – secretar

Atribuţiile preşedintelui, secretarului/înlocuitorului acestuia şi ale membrilor sunt stabilite conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, aprobat prin ordin al prefectului.