Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Componenţă:

 • subprefectul judeţului Mureş
 • preşedintele Consiliului Judeţean Mureş
 • directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş
 • directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş
 • directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş
 • directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Mureş
 • preşedintele-directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş
 • directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş
 • inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş
 • coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş
 • directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
 • primarul municipiului Tîrgu-Mureş
 • primarul municipiului Reghin
 • primarul municipiului Sighişoara
 • primarul municipiului Târnăveni
 • primarul oraşului Luduş
 • primarul oraşului Sovata
 • primarul oraşului Iernut
 • primarul oraşului Miercurea Nirajului
 • primarul oraşului Sărmaşu
 • primarul oraşului Sângeorgiu de Pădure
 • primarul oraşului Ungheni
 • consultantul pentru problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş
 • managerul de proiect al Fundaţiei Alpha Transilvană Mureş
 • preşedintele Asociaţiei Divers Tîrgu-Mureş
 • preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Mureş
 • preşedintele Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii Mureş
 • membru în Consiliul de conducere al Fundaţiei Buckner

Atribuţiile Comisiei de incluziune socială a judeţului Mureş sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.

Secretariatul Comisiei de incluziune socială a judeţului Mureş va fi asigurat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş.

Coordonarea activităţilor Comisiei, formularea propunerilor privind organizarea şedinţelor de lucru, precum şi stabilirea tematicii supuse dezbaterilor se va realiza de către directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş.