Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Componenţa Comisiei pentru inventarierea terenurilor înfiinţată în baza Legii nr.165/2013

  • Primar U.A.T – preşedinte
  • Secretarul U.A.T
  • Reprezentant Instituţia Prefectului
  • Specialist topografic
  • Reprezentantul O.C.P.I. Mureş
  • Reprezentant A.D.S.
  • Reprezentant A.S.A.S
  • Reprezentant Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA
  • Reprezentant Agenţia Natională pentru Pescuit şi Acvacultură