Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Comisia pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare în vederea împăduririi terenurilor degradate de la nivelul localităților din judeţul Mureş

Componenţă:

  • primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei;
  • reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură Mureș;
  • reprezentantul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureș;
  • reprezentantul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureș;
  • reprezentantul Gărzii Forestiere Brașov;
  • reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureș;
  • reprezentantul Direcţiei Silvice Mureș, în calitate de secretar;
  • reprezentantul A.N. de Îmbunătăţiri Funciare –-Unitatea de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Mureș – Olt Superior;
  • specialişti din unităţile şi subunităţile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice;
  • specialişti din Ministerul Mediului şi Pădurilor, în cazul zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condiţiilor de mediu sau pentru protejarea acestora prin acţiuni de împădurire.

Atribuţiile Comisiei pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare în vederea împăduririi terenurilor degradate la nivelul localităților din judeţului Mureş sunt prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011 privind atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

Secretariatul Comisiei pentru identificarea, delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare în vederea împăduririi terenurilor degradate la nivelul localităților din judeţului Mureş este asigurat de către Direcția Silvică Mureş.

Coordonarea activităţilor Comisiei se realizează de către directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Mureş.