Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Componenţă

  • preşedinte:- subprefect (desemnat de către prefect);
  • membrii:
    – 6 reprezentanţi ai lucrătorilorcu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    – 2 reprezentanţi ai lucrătorilor (desemnaţi de către salariaţi);
  • medic: – medic de medicina muncii/de întreprindere
  • secretar: – lucrătorul desemnat pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;