Activitatea Grupului de Lucru Mixt 2017

Campanie privind drepturile de care pot beneficia grupurile vulnerabile, având la bază Programul RO 24 ”Întărirea capacității judiciare și cooperare”, proiectul “Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile / Improving access to justice for Roma and other vulnerables groups”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, demarată de Consiliul Superior al Magistraturii, cu participarea GLM. Obiectivele generale ale proiectului vizează îmbunătățirea accesului la justiție pentru categoriile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, precum și combaterea discriminării prin organizarea unor sesiuni de formare profesională în vederea consolidării cunoștințelor în acest domeniu pentru categorii profesionale din domeniul justiției, precum și pentru persoanele care au contact direct cu categoriile vulnerabile în desfășurarea profesiei.

Una dintre principalele activități ale proiectului constă în acordarea de asistență juridică gratuită categoriilor vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, prin intermediul avocaților selectați în cadrul proiectului. Activitatea este menită să contribuie la degrevarea instanțelor prin redirecționarea cazurilor către alte autorități competente, precum și să crească nivelul calitativ al acțiunilor deduse judecății.

 • 19.01.2017 – workshop-ul ”Întărirea capacității judiciare şi cooperare”, desfăşurat la Hotel Black Lord din Tîrgu Mureş. La eveniment au participat aproximativ 40 de persoane: cadre didactice, mediatori, experţi locali, reprezentanţi ai UAT-urilor şi ai IŞJ.
 • 4.04.2017-5.04.2017 – misiune de conştientizare pentru categoriile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, în cadrul comunităţiilor de romi din localităţile Band, Glodeni, Ogra.
 • 10-13.04.2017 – seminarii privind îmbunătăţirea accesului la justiţie şi combaterea discriminării. Aceste seminarii şi-au propus să creeze cadrul necesar pentru dezbateri între diferitele profesii în vederea creşterii cunoştinţelor şi a gradului de conştientizare cu privire la combaterea discriminării, precum cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a accesului la justiţie.

Convocarea GLM – Cazul „Moldovan şi alţii împotriva României”, având ca obiect consecinţele violenţelor din 1993, îndreptate împotriva persoanelor de etnie romă din localitatea Hădăreni, prin care s-a instituit un sistem de monitorizare / raportare pentru punerea în aplicare a hotărârilor CEDO din cazul Hădăreni

1. vizită de monitorizare în Hădăreni în data de 15.05.2017 şi raportare către Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental

2. vizită de monitorizare în Hădăreni în data de 23.11.2017 şi raportare către Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Agent Guvernamental

Au fost dezbătute următoarele aspecte:

 • Situaţia accesului la educaţie în comuna Cheţani
 • Situaţia accesului la asistenţă medicală în comuna Cheţani
 • Existenţa unor incidente legate de discriminare în comunitate, în cursul anului curent
 • Realizarea obiectivului Hală de producţie pentru prefabricate din beton, precum şi a Centrului medical local. Precizăm faptul că cele două obiective prevăzute de OUG nr. 93/2014 constituie elemente importante ale angajamentului asumat de autorităţile române în faţa Comitetului de Miniştri.

La şedinţa de lucru au participat reprezentanţi ai Direcţiei Agent Guvernamental, Cancelariei Prefectului, membri ai Grupului de lucru Mixt, reprezentanţi ONG, membrii Biroului Judeţean pentru Romi, membri ai autorităţilor şi comunităţii locale din localitatea Cheţani-Hădăreni

Reorganizarea Biroul Judeţean pentru Romi şi a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi prin emiterea unor Ordine ale Prefectului – 13.07.2017

 • Adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de Lucru Mixt
 • Constiturea Comisiilor Grupului de Lucru Mixt pe principalele domenii de activitate: Formare profesională şi ocupare; Locuire şi mică infrastructură; Infrastructură socială; Cultură; Sănătate; Educaţie
 • Şedinţa Grupului de Lucru Mixt – 8.08.2017  
 • comisia de sănătate – încheierea unui parteneriat:
 • comisia de educaţie – analiza Statutului mediatorului şcolar, găsirea unor soluţii şi oportunităţi de sporire a numărului de mediatori

PĂRŢILE:

 • INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL MUREŞ, reprezentată prin domnul dr. Lucian Goga, în calitate de prefect
 • Direcţia de Sănătate Publică Mureş, reprezentată de dr. Vasile Adrian Mureşan, în calitate de director executiv al DSP MUREŞ
 • Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa (A.P.R.P.E.) sucursala judeţului Mureş, organizaţie reprezentativă a romilor din România, membru în Consiliul Minorităţilor Naţionale, organism consultativ al Guvernului României, reprezentantă de Zelariu Petru, în calitate de președinte al sucursalei APRPE judeţul Mureş, denumită în continuare A.P.R.P.E

Având în vedere că :

 • Guvernul României consideră incluziunea socială a romilor un aspect ce trebuie reflectat în numeroase domenii de activitate de pe agenda fiecărei instituţii publice centrale şi locale. Aceste instituţii, precum şi societatea civilă joacă un rol determinant în procesul de dezvoltare socială, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei romilor (Hotărârea nr. 18/2015);
 • Scopul parteneriatului este cel de implementare a unei Campanii de informare, prevenire şi vaccinare a copiilor de etnie romă împotriva epidemiei de rujeolă
 • 26 septembrie, ora 13 , şedinţa Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, comisia de Educaţie. Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, reprezentat de domnul inspector general Ioan Macarie şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, reprezentat de doamna Porkolab AnnaMaria – director, au ajuns la un acord comun privind întocmirea unei analize de impact privind identificarea zonelor în care se impune prezenţa mediatorilor, ţinand cont de numărul etnicilor romi şi rata abandonului şcolar
 • La iniţiativa GLM şi a Cancelariei Prefectului, având ca suport analiza de impact privind identificarea zonelor în care se impune prezenţa mediatorilor, ţinând cont de numărul etnicilor romi şi rata abandonului şcolar transmisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, s-au transmis convocatoare către o serie de unităţi administrativ-teritoriale avand ca temă de dezbatere găsirea unor soluţii pentru sporirea numărului de mediatori şcolari, experţi locali şi/sau consultanţi romi. La discuţii au participat reprezentanţii primăriilor din Deaj/Mica, Sărmaşu (14.11.2017), Miheşu de Campie, Zau de Campie, Petelea (16.11.2017), Daneş, Apold, Găneşti (21.11.2017).