Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro

 

CONTRACTE ÎN DERULARE CU VALOAREA DE PESTE 5.000 EURO ÎN ANUL 2017
Tip contract Nr. contract și data atribuirii Obiect contract Procedura aplicată Nr. ofertanți Furnizor / Prestator / Executant Valoare contract cu TVA inclus Sursa finanțării Data de început Data de finalizare prevăzută în contract
Furnizare 8662/13.06.2017 Furnizare Carburanți auto Achiziție directă 4 SC OMV Petrom SA 43.798 lei Buget 01.07.207 31.12.2017
Servicii 4804/23.04.2014 Servicii de mentenanță Achiziție directă 1 SC SOBIS SOLUTIONS SRL 24.368 lei Buget 23.04.2014 31.12.2017
Servicii 18.574/12.12.2017 Servicii relocare centrală telefonică și realizare alimentare cu energie electrică de 30KW Achiziție directă 1 SC ELPROCO IMPEX SRL 20.678,63 lei Buget 12.12.2017 31.12.2017