Lista cuprinzând documentele de interes public la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş

 1. Ordinele Prefectului Judeţului Mureş cu caracter normativ.
 2. Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.
 3. Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului Mureş.
 4. Planul anual de acţiuni pentru realizarea la nivelul judeţului Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013-2016.
 5. Lista serviciilor publice deconcentrate şi a altor instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale cu datele de contact ale instituţiilor.
 6. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public.
 7. Buletinul informativ cu informaţiile de interes public care se comunică din oficiu.
 8. Organigrama Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.
 9. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş.
 10. Bugetul şi bilanţul contabil.
 11. Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici.
 12. Anunţurile de concurs privind ocuparea posturilor vacante.
 13. Dosarul achiziţiei.
 14. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, ghiduri privind activitatea instituţiei.
 15. Tarifele plăcilor cu numere de înmatriculare şi a serviciilor aferente.