Transparență decizională

Decizia nr. 967 din 10.01.2018 a șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor art.33 alin. (4), lit. i din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – este disponibilă aici.