Investiția de la Termocentrala Iernut trebuie să fie finalizată până în decembrie 2023

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel:

Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 834/2022, a fost prelungit termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate din contul Planului Național de Investiții. Aici se încadrează și investiția de la Iernut, un proiect energetic ce beneficiază de finanțări nerambursabile din încasări provenite din vânzări de certificate CO2 alocate gratuit României de către UE.

Anul acesta, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Astfel, în cazul obiectivelor de investiții care au un rest de lucrări de realizat mai mic de 40%, cum este și în cazul centralei de la Iernut, obiectivul în cauză se poate finaliza printr-o negociere fără invitație prealabilă.