Biroul apostilă – program

Programul Biroului apostilă din cadrul Instituției Prefectului Județul Mureş
Primire acte:  Luni – Vineri : 9.00 – 10.30
Eliberări acte apostilate: Luni – Joi: 15.00 – 16.00
   Vineri : 13.00 – 14.00
Biroul apostilă din cadrul Instituției Prefectului Județul Mureş este situat la
adresa: P-ța Victoriei nr. 1 cam 12,
tel: 0265-261 261 int. 29049,
fax: 0265-26 48 14,
e-mail: apostila@prefecturamures.ro.