Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonata a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (PAL-PLAN)

Vă supunem atenției comunicările CNAS privind proiectul PAL-PLAN “Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a ingrijirilor palliative și îngrijirilor la domiciliu”, proiect derulat de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale,Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate,Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Fundația Hospice Casa Speranței cu privire la necesitatea implicării tuturor actorilor din system în dezvoltarea îngrijirilor palliative în România.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are calitatea de partener în proiectul Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonata a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (PAL-PLAN), proiect derulat de Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate şi Fundația Hospice Casa Speranței. Pentru mai multe detalii AICI