Ordin de Prefect pentru constatarea și evaluarea pagubelor cauzate de inundații în județul Mureș

În urma fenomenelor hidro-meteorologice de la finalul săptămânii trecute, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a semnat Ordinul de Prefect prin care se constituie Comisia pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza unităţilor administrativ teritoriale Ibăneşti şi Râciu.

Potrivit raportărilor trimise de primăriile celor două comune, au fost înregistrate pagube produse de cantitățile mari de apă în special la rețeaua de drumuri. La Ibănești au fost înregistrate pagube la 11 km de străzi, 4,15 km de drumuri forestiere și agricole, precum și 2 podețe. La Râciu, în urma fenomenelor meteorologice din data de 31 iulie, a fost afectat un drum comunal, pe o distanță de 1,1 km.

În zilele de 3 și 4 august, comisia formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Mureş și reprezentanții unităţii administrativ-teritoriale se va deplasa în teren unde va întocmi procese verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidro-meteorologice, conform modelului prevăzut de Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor și al ministrului administraţiei şi internelor nr. 459/78/2019, acestea urmând să fie predate Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş.

Conform procedurilor, în situația în care la nivel local nu sunt identificate surse de finanțare pentru remedierea pagubelor, Instituția Prefectului va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitarea de acordare a sprijinului financiar pentru refacerea obiectivelor afectate de ploile abundente din județul Mureș.

 

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Mureș