Decizie definitivă a instanței de judecată: HCL Târgu Mureș de înființare a Liceului Romano Catolic este nelegală

Hotărârea Consiliului Local Târgu Mureș din anul 2022 privind reorganizarea Liceului Teoretic “Bolyai Farkas” din Târgu Mureş și înființarea Liceului Romano Catolic este nelegală și rămâne anulată.

Curtea de Apel Târgu Mureș a transmis Instituției Prefectului – Județul Mureș Decizia nr. 31/R/17.01.2024 în urma căreia Sentința nr. 357/29.05.2023 a Tribunalului Mureș de anulare a Hotărârii Consiliului Local nr. 303/25.08.2022 rămâne definitivă. Principalele argumente promovate de Instituția Prefectului în contencios administrativ la Tribunalul Mureș, sunt:

  • lipsa avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului;
  • lipsa dovezii respectării procedurii privind transparenţa decizională în administraţia publică prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003;
  • încalcarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, şi a Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat – lipsa avizului Ministerului Educației în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024.

Prin Hotărârea nr. 303/25.08.2022, privind iniţierea reorganizării unităţilor de învăţământ ce funcţionează în unitatea administrativ-teritorială a municipiului Târgu Mureş, propuse spre reorganizare pentru anul şcolar 2023-2024, Consiliul Local a aprobat iniţierea reorganizării (prin divizare parţială) a Liceului Teoretic “Bolyai Farkas” din Târgu Mureş, prin constituirea unei noi unităţi de învăţământ, Liceul Romano Catolic, începând cu anul şcolar 2023-2024, cu clase situate în P-ţa Trandafirilor, nr. 61 şi str. Mihai Viteazu nr. 15.

În urma procesului de divizare parţială următoarele componente organizatorice se doreau a trece în subordinea unităţii de învăţământ nou constituite:

        nivelul de învăţământ primar 5 clase, clasa pregătitoare, clasele I-II-III-IV, limba de predare maghiară din locaţia P-ţa Trandafirilor nr. 61;

        nivelul de învăţământ gimnazial 4 clase, clasele V-VI-VII-VIII, limba de predare maghiară în locaţia str. Mihai Viteazu nr. 15;

        nivelul de învăţământ liceal 12 clase cu limba de predare maghiară din locaţia str. Mihai Viteazu nr. 15.

Totodată, Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş a adoptat în anul 2023 un nou act de reorganizare, Hotărârea nr. 326/31.08.2023 privind reorganizarea unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2024-2025 (având același obiect cu HCL 303/25.08.2022), împotriva căreia, de asemenea, Instituția Prefectului – Județul Mureș a promovat acțiune în contencios administrativ (dosar nr. 5958/102/2023 Tribunalul Mureș), cu următorul termen de judecată pentru data de 06.03.2024.

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Mureș