Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Componenţă

 • prefectul – preşedintele comisiei;
 • subprefectul;
 • şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
 • directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş;
 • directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Mureş ;
 • reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • directorul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Mureş;
 • un reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Mureş;
 • inspectorul-şef al Gărzii Forestiere Judeţene Mureş sau împuternicitul acestuia;
 • directorul Direcţiei Silvice Mureş din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sau împuternicitul acestuia;
 • un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;
 • un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;
 • un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Hotărâri

 • HOTĂRÂREA NR. 169 din 17.07.2023 – privind modificarea, completarea şi actualizarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, aprobat prin HCJ nr. 45/2015, modificat şi completat cu HCJ nr. 37/2016 şi actualizat cu HCJ nr. 72/2018 – este diponibila aici
  • Anexa – este diponibilă aici