Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Componenţă

 • prefectul – preşedintele comisiei;
 • subprefectul;
 • şeful Serviciului pentru verificarea legalităţii a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
 • directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş;
 • directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Mureş ;
 • reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
 • directorul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Judeţeană Mureş;
 • un reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Mureş;
 • inspectorul-şef al Gărzii Forestiere Judeţene Mureş sau împuternicitul acestuia;
 • directorul Direcţiei Silvice Mureş din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sau împuternicitul acestuia;
 • un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;
 • un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri;
 • un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

Hotărâri

 • Hotărârea nr 72 din  23.10.2018 – privind modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, aprobat  prin HCJ nr. 45/2015, modificat şi completat cu HCJ nr. 37/2016, precum şi actualizarea acestuia prin renumerotarea textelor– este disponibilă aici
  • Anexa I – este disponibilă aici
  • Anexa II (partea 1, pag 1-11)- este disponibilă aici
  • Anexa II (partea 2. pag 12-23) – este disponibilă aici