Informare referitoare la Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în consultare publică vineri, 24 iunie 2022, procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.

            Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăților existente încă la nivel local.

În perioada 2022-2027, se estimează acordarea un ajutor în valoare totală de 1.000.000.000 lei, unui număr aproximativ de 5.000 de beneficiare. Pentru anul curent, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 157.624.000 lei.

Prin Program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:

  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:
  • Alocație Financiară Nerambursabilă – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:
  • Alocație Financiară Nerambursabilă – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de procedură se pot transmite până la data de 03 iulie 2022, la adresa de e-mail: dezbateri_publice@mat.gov.ro.